“Engánchate á vida ”

→ Cartel Informativo do INSHT sobre o Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos

Desde o 1 de decembro de 2010, as sustancias químicas deben ser etiquetadas segundo as disposicións do Regulamento CLP. Estas etiquetas levan novos pictogramas de perigo, unha mención de advertencia e mencións de perigos. Lembre que para os preparados (mesturas de sustancias), as novas etiquetas serán obrigatorias en xuño de 2015. Para os produtos que estean no mercado desde o 1 de decembro de 2010, este novo formato coexistirá co anterior até o 1 de decembro de 2012 para as sustancias e até o 1 de xuño de 2017 para os preparados.

↓ Descargar documento: CARTEL_SGA_INSHT1.pdf