“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ Boletín PRL: Número 2 terceiro cuadrimestre de 2006

Este número presenta os seguientes contidos:

  • Carlos Bellas, secretario de Saúde Laboral e Medio Ambiente de UGT-Galicia "O Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral e o Plan Estratéxico para a prevención de riscos 2006-2010 son dous logros inéditos do Diálogo social en Galicia”.
  • A nova Lei reguladora da subcontratación na construción tratará de evitar que esta realidade organizativa no sector non se produza en detrimento da seguridade e saúde no traballo.
  • O proceso de Diálogo social aberto no estado da os seus froitos en materia de prevención, un novo cadro de enfermidades profesionais.
  • Bilbao acolleu a I Xornada de coordinación das Oficinas técnicas de prevención de toda España.
  • A sinistralidade medrou nos dez primeiros meses do ano en case un tres por cento.
  • UGT-Galicia pecha o ciclo de xornadas de prevención de riscos cun resultado moi satisfactorio e con máis de 1.000
    asistentes.

↓ Descargar documento: número2_20061.pdf