“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Guía UGT Galiciade prevención do consumo de sustancias piscoactivas no eido laboral

PRESENTACIÓN
1. CONCEPTOS BÁSICOS DE DROGODEPENDENCIAUNHA APROXIMACIÓN Á DEFINICIÓN DE DROGA E DROGADICCIÓN OUTROS CONCEPTOS RELACIONADOS COA DROGADICCIÓNTIPOS DE CONSUMO DAS DROGAS
2. CLASIFICACIÓN DAS DROGAS
3. FACTORES NO TRABALLO PREDISPONENTES AO CONSUMO DE DROGAS CONDICIÓNS AMBIENTAIS CONDICIÓNS DE ORGANIZACIÓN DO TRABALLO OUTRAS CONDICIÓNS PSICOSOCIAIS E DE ORGANIZACIÓN
4. PREVENCIÓN NO ÁMBITO LABORAL COMO O FACEMOS?
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
PLAN DE INTERVENCION NA EMPRESA
5. ONDE ACUDIR
O PROCESO ASISTENCIAL
UNIDADES DE ATENCIÓN AO DROGODEPENDENTE

↓ Descargar documento: guia_psicoactivas_v2.0_.pdf