“Fai prevención ”

→ Directrices para á avaliación de riscos e proteción da maternidade no traballo (INSHT)

Neste documento preséntanse os criterios do INSHT para a evalaución de riscos e protección da maternidade no traballo. O seu obxectivo principal é pór a disposición dos técnicos de prevención de riscos laborais e dos profesionais sanitarios dos servizos de prevención a informaicón necesaria para facilitar a identificación e avaliación dos riscos para a maternidade no lugar de traballo e orientar na selección das medidas preventivas.

↓ Descargar documento: 2011_11_23_DIR_MATER_INSHT.pdf