“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Mantemento Seguro e Preventivo: unha aposta pola calidade e seguridade no traballo

Coa financiación da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais IT 0065/2010 

↓ Descargar documento: mantemento_2.pdf