“Non xogues coa vida, practica a prevención ”

→ Informe Confederal estatísticas EEPP Primeiro Trimestre 2012

As enfermidades ocasionadas polo traballo calcúlanse sumando os rexistros de Enfermidades Profesionais e o de Patoloxías non Traumáticas ocasionadas polo traballo. Como resultado obtemos o total de enfermidades ocasionadas polo traballo en noso país para o período de tempo xaneiro a marzo de 2012 e que ascende a 7.795.
Cada día son vítimas dunha enfermidade profesional en España 53 persoas e dunha patoloxía non traumática 92 persoas.
O 37% das enfermidades ocasionadas polo traballo non están recoñecidas no cadro de enfermidade profesional como tales, son 2.860 patoloxías non traumáticas que teñen unha orixe profesional.
Durante os primeiros tres meses do ano 2012 producíronse un total de 2.860 patoloxías non traumáticas causadas polo traballo, das cales 1.300 foron con baixa (un 45% das mesmas) 1.560 non causaron baixa.

↓ Descargar documento: SLAB033_Informe__EEPP_1ºtrimestre_20121.pdf