“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ Prevención no ambito laboral das drogodependencias e das adiccións - UGT CEC

PRESENTACIÓN
I. INTRODUCIÓN
1.1 CONCEPTOS BÁSICOS
1.2 FACTORES QUE CONDICIONAN A DROGODEPENDENCIA
II. PANORAMA ACTUAL
2.1 IMPACTO DAS DROGAS
2.2 CLASIFICACIÓN DE DROGAS E ADICCIÓNS
2.2.1 SUBSTANCIAS ADITIVAS
2.2.2 OUTRAS ADICCIÓNS
III. CONDICIÓNS DE TRABALLO,FACTORES DE RISCO E PREVENCIÓN
3.1 NEGOCIACIÓN COLECTIVA
3.2 PREVENCIÓN NO ÁMBITO LABORAL
3.3 FACTORES DE RISCO LABORAL
3.4 PROPOSTAS DE ACTUACIÓN NO ÁMBITO LABORAL
3.5 EXEMPLO DUN PLAN DE PREVENCIÓN E REHABILITACIÓN DE DROGODEPENDENCIAS
IV. NORMATIVA SOBRE DROGODEPENDENCIA
4.1 NORMATIVA ESPECÍFICA
V. BIBLIOGRAFÍA
ANEXO I. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN E PREVENCIÓN DAS DROGODEPENDENCIAS NO ÁMBITO LABORAL

↓ Descargar documento: manual_drogodependencias_adicciones_UGT_CEC.pdf