“Engánchate á vida ”

→ Estatística sinistralidade laboral por comarcas 2º trimestre do ano 2012

Neste documento recóllense os datos de siniestralidade laboral correspondentes ao segundo trimestre do ano 2012, agrupados por comarcas, ademáis para cada comarca os datos desglósanse por concellos.

OS DATOS NON SON ACUMULADOS, TRÁTASE DOS MESES ABRIL-XUÑO 2012

↓ Descargar documento: COMARCAS_2º_trimestre_2012.xls