“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ Estatística de sinistralidade no mes de xullo 2012 Galicia

1. Accidentes con baixa en xornada laboral, por sectores de actividade e gravidade; xullo 2011/2012.
2. Accidentes con baixa en xornada laboral, por sectores de actividade, gravidade e sexo; xullo 2011/2012.
3. Accidentes con baixa en xornada laboral, por sectores de actividade e gravidade; acumulado.
4. Accidentes con baixa en xornada laboral, por sectores de actividade, gravidade e sexo; acumulado.
5. Accidentes de traballo con baixa IN ITINERE, xullo 2011/2012 e acumulado.
6. Accidentes de traballo con baixa IN ITINERE, xullo 2011/2012 por sexo e acumulado.
7. Índices de incidencia, accidentes con baixa LEVES, GRAVES, MORTAIS e TOTAIS en xornada laboral; xullo 2011/2012.
8. Incidencia de accidentes con baixa LEVES en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; xullo.
9. Incidencia de accidentes con baixa GRAVES en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; xullo.
10. Incidencia de accidentes con baixa MORTAIS en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; xullo.
11. Incidencia de accidentes con baixa TOTAIS en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; xullo.
12. Índices de incidencia, accidentes con baixa LEVES, GRAVES, MORTAIS e TOTAIS en xornada laboral; acumulado.
13. Incidencia de accidentes con baixa LEVES en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; acumulado.
14. Incidencia de accidentes con baixa GRAVES en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; acumulado.
15. Incidencia de accidentes con baixa MORTAIS en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; acumulado.
16. Incidencia de accidentes con baixa TOTAIS en xornada laboral, por sectores de actividade e sexo; acumulado.
17. Gráfico: Totais de Accidentes (12 meses).
18. Gráfico: Totais por Índice de Incidencia (12 meses).
19. Análise da forma dos accidentes MORTAIS.

↓ Descargar documento: Boletín_mensual_de_información_estatistica_da_sinistralidade_laboral_xullo_2012.pdf