“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

→ Guía de Prevención de Trastornos Musculoesqueléticos UGT Galicia

I. Que son os Trastornos Musculoesqueléticos (TME)?
Que traballadores e traballadoras corren un risco máis elevado?
Un colectivo especial: a muller traballadora.
Que factores contribúen aos TME?
Que podemos facer para evitar que se produzan os TME?
II. Factores de Risco dos Trastornos Musculoesquelıicos e Boas Práticas.
Manipulación Manual de cargas (MMC)
Adopción de Posturas forzadas
Movementos repetitivos
Aplicación de forzas
III. Criterios de avaliación
As Avaliacións de Riscos
Manipulación manual de cargas
EVALCARGAS - Método do INSHT
Ecuación NIOSH
Posturas forzadas
Método RULA
Méodo REBA
Método OWAS
Movementos repetitivos
Método OCRA
Método ERGO/IBV
Aplicación de Forzas

UNE-EN 1005-3:2002
IV. Aspectos legais
Obriga de avaliar os riscos musculoesqueléticos
Vixilancia da saúde
Riscos musculoesqueléticos e incapacidade temporal
FONTE E BIBLIOGRAFÍA 

↓ Descargar documento: Guia_TME_UGT_GALICIA.pdf