“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Guía de Valoración Profesional do INSS

O Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, publicou en 2009 a primeira edición da Guía de Valoración Profesional,  (NIPO: 791-09-062-3), co obxectivo de proporcionar os médicos inspectores e o Equipo de Valoración de  Incapacidades do INSS a información máis relevante existente en as diferentes clasificacións e outras fontes de información laboral,  relativa ás competencias e tarefas de cada ocupación, así como os requirimentos teóricos ou calidades psicofísicas que debe posuír un traballador para realizar unha profesión determinada.

↓ Descargar documento: Guia_Incapacidades_INSS_EVI_2009.pdf