“Protéxete e protexe dos accidentes”

→ Informe Confederal Eestatísticas EEPP Outubro 2012 (España)

INDICE

EVOLUCIÓN DE ENFERMIDADES PROFESIONAIS OUTUBRO 2012

Enfermidades Profesionais con baixa

Enfermidades Profesionais sen baixa

Enfermidades Profesionais por Grupos

Enfermidades Profesionais por Xénero

Enfermidades Profesionais por Grupo de Idade

Enfermidades Profesionais por Comunidade Autónoma

Enfermidades Profesionais por CCAA e xénero

Enfermidades Profesionais por CCAA con e sen baixa

Enfermidades Profesionais por CCAA e idade do traballador

Enfermidades Profesionais por CCAA e Grupos

Enfermidades Profesionais por CNA

Enfermidades Profesionais por CNO-11

CONCLUSIÓNS

PROPOSTAS DE FUTURO DA UGT.

ANEXO I.
Recomendación sobre a lista de enfermidades profesionais 2010 (Revisión da
Recomendación sobre a lista de enfermidades profesionais, 2002)

↓ Descargar documento: Informe_EEPP_Oct_2012.pdf