“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Estudo da incidencia das reestruturacións de empresas na saúde dos traballadores

Índice


1 Antecedentes e obxectivo do estudo

2 Resumo metodolóxico

3 Análises da literatura sobre procesos de reestruturación levados a cabo polas empresas en España

3.1 As reestruturacións nas empresas españolas

3.1.1 Definicións e tipos de reestruturacións

3.1.2 O downsizing nas empresas españolas

3.1.3 Reestruturacións e saúde

3.1.4 Principais escenarios

4 Resultados para España da enquisa sobre Condicións de traballo realizadA pola Fundación de Dublín en 2010

4.1 Contextualización

4.2 Saúde e benestar

4.3 Conclusións da explotación parcial de datos da Enquisa sobre Condicións de Traballo na UE 2010 para España

5 Análises dos estudos de caso

5.1 Introdución: factores condicionantes dos procesos de cambio

5.2 Ámbitos e factores de influencia na saúde psicosocial

5.2.1 O recurso ao Expediente de Regulación de Emprego (ERE)

5.2.2 Traslados e mobilidade xeográfica

5.2.3 Mobilidade funcional

5.2.4 Despedimentos e baixas voluntarias

5.2.5 A posición (intermedia) dos cadros e mandos

5.2.6 A estrutura de prevención de riscos

5.2.7 Relacións laborais e dialogo social

6 Conclusións xerais

7 Bibliografía

 

↓ Descargar documento: reestructuracion_empresas_salud__EREs_INSHT.pdf