“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Díptico: Vibracións

Esta publicación recolle información sobre os diferentes tipos de vibracións existentes, os límites legais para as exposicións a este tipo de risco, as medidas preventivas para limitar os efectos nocivos e o marco normativo de referencia

↓ Descargar documento: vibracionsA5.pdf