“Engánchate á vida ”

→ Documentación

 • → Díptico: Real Decreto 604/2006

  Este documento recolle información sobre os Regulamentos dos Servizos de Prevención e das disposición mínimas de seguridade e saude nas obras de construcción
  Tamaño: 941.66 KB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Vixiancia da Saúde

  O documento recolle información sobre os tipos de vixilancia da saúde existentes e cales son as súas principales caracteríticas segundo a lei.
  Tamaño: 907.89 KB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Vibracións

  Esta publicación recolle información sobre os diferentes tipos de vibracións existentes, os límites legais para as exposicións a este tipo de risco, as medidas preve...
  Tamaño: 1.09 MB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Transtornos musculoesqueléticos

  O documento recolle información sobre los trastornos músculo-esqueléticos, factores de risco, consecuencias e medidas preventivas
  Tamaño: 152.86 KB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Traballos en Altura

  O documento recolle información relevante sobre medidas preventivas para traballos en altura: escaleiras de man, andamios, traballos de posicionamento mediante cordas, traballos en cubertas...
  Tamaño: 852.33 KB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Sinalización

  Esta publicación recolle información sobre os diferentes tipos de sinalización existentes.
  Tamaño: 1.31 MB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Riscos por Ruído

  Esta publicación recolle a seguinte información: definción de ruido, medidas preventivas, efectos do ruido e información relevante sobre o marco legal
  Tamaño: 4.22 MB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Riscos químicos

  Os documento recolle información sobre os tipos de intoxicación químicas existentes, efectos sobre a saúde, recomendación xerais, marco legal
  Tamaño: 154.08 KB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Risco eléctrico

  Esta publicación recolle información sobre os efectos da electricidade, os diferentes tipos de contacto, directo e indirecto, e as medidas preventivas que se poden adoptar para evitalos
  Tamaño: 3.21 MB – Fecha: 21 de mayo de 2008
 • → Díptico: Axentes Biolóxicos

  Documentación que recolle información de relevancia sobre os axentes biolóxicos, definición, tipos de axentes biolóxicos, actividades de risco, efectos sobre a sa&ua...
  Tamaño: 2.50 MB – Fecha: 20 de mayo de 2008
 < 1 2 3 >