“Non queremos sufrir danos: queremos facer prevención ”

→ Actualidade

 • 63 persoas enferman cada día como consecuencia do seu traballo Publicado en Accidentes Laborais o 23 de marzo de 2015

  → Segundo o informe anual do Observatorio das Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, en 2014 producíronse un total de 22.949 enfermidades causadas polo traballo das que 17.260 catalogáronse como enfermidades profesionais e 5.689 como patoloxía non traumática causada ou agravada polo traballo. Dos 17.260 partes de enfermidades profesionais, 8.112 tiveron baixa laboral e 9.148 non produciron baixa.

 • UGT reclama que a futura Lei ordenadora do sistema de inspección conte co maior consenso posible Publicado en Administración Pública o 23 de marzo de 2015

  →   O anteproyecto de lei ordenadora do sistema de inspección de Traballo e Seguridade, que aprobou o pasado día 13 o Consello de Ministros, obedece á necesidade de adoptar un modelo que se adecúe aos cambios e permita facer compatibles as competencias autonómicas cos principios básicos que deben sustentar o noso sistema de Inspección de Traballo e Seguridade Social, pois a actual lei data de 1997. UGT considera que a futura lei debe contar co maior consenso posible, para o que demandan ao Goberno que no marco do diálogo social se melloren algúns aspectos da norma, na súa tramitación para a elaboración de proxecto de lei. O Sindicato destaca a transcendencia que ten o Sistema de Inspección de Traballo e Seguridade para asegurar o cumprimento da orde social e para esixir as responsabilidades que correspondan en caso de vulneración.

 • UGT esixe a inmediata posta en marcha da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo Publicado en Accidentes Laborais o 5 de marzo de 2015

  → Durante 2014 producíronse máis dun millón de accidentes de traballo, aumentando a cifra de accidentes mortais respecto de 2013. Ante esta realidade, UGT esixe ao Goberno a inmediata posta en marcha da Estratexia Española de Seguridade e Saúde no Traballo, xa que tras dous anos de finalizar a anterior, aínda segue sen ver a luz.

 • É máis barato investir na prevención do estrés laboral que asumir os seus custos Publicado en Accidentes Laborais o 13 de febrero de 2015

  →   É máis barato investir en prevención de riscos psicosociais que asumir os seus custos. Os tempos de crises non poden ser escusa para deixar a prevención ao carón. Ao contrario, desde UGT esiximos que se garanta a prevención eficaz de todos os riscos, e en particular, dos riscos psicosociais, que deben abordarse como o que son, riscos laborais a previr e non como riscos externos ao ámbito de traballo, como sentencia a Audiencia Nacional e como estableceu xa o Tribunal de Xustiza da Unión Europea para toda Europa.

 • UGT reclama maior prevención no consumo de tabaco para mellorar a saúde de todos os traballadores Publicado en Accidentes Laborais o 13 de febrero de 2015

  →   UGT reitera a súa valoración positiva da Lei Antitabaco, no cuarto aniversario da súa entrada en vigor, xa que contribuíu a mellorar a saúde de todos os traballadores, en especial os do sector da hostelería, xogo e lecer. Unha lei coa que se reduciu non só o número de fumadores diarios, senón tamén o de cardiopatías, infartos e asma.

 • De 3.384 enfermidades derivadas do amianto, a Seguridade Social só recoñece 64 casos, un 1,88% Publicado en Accidentes Laborais o 13 de febrero de 2015

  →   UGT considera que o informe do Programa Integral de Vixilancia da Saúde dos Traballadores que estiveron expostos a Amianto (PIVISTEA) constata unha realidade: as enfermidades derivadas da exposición a amianto apenas son recoñecidas como enfermidades profesionais. Así, os datos revelan que de 3.384 casos diagnosticados, só se recoñeceron 64 casos como enfermidade profesional, é dicir un 1,88% do total das enfermidades diagnosticadas.

 • UGT elabora duas guías co fin de reducir os trastornos musculo-esqueléticos. Publicado en Novas sindicais o 25 de abril de 2013

  → Co fin de continuar aportando todas as ferramentas necesarias para intentar resolver esta situación, UGT elaborou duas guías: “Guía de actualización da evidencia científica sobre a influencia da fatíga física en patróns de movemento e o seu interese na prevención laboral de procesos músculo-esqueléticos” e “Guía do Delegado. Aplicación do procedemento de Prevención Laboral Activa”.

 • UGT desenvolve unha campaña de prevención da drogodependencia no ámbito laboral dirixida aos mozos Publicado en Novas sindicais o 21 de marzo de 2013

  → UGT inicia unha campaña de información e sensibilización dirixida aos mozos para previr a drogodependencia no ámbito laboral. Baixo o lema “Eu non tomo drogas, son así”. O sindicato elaborou trípticos, carteis e cadernos con información sobre os riscos do consumo destas substancias.

 • Prevención básica: Equipos de protección respiratoria identificación dos filtros Publicado en Estudos Técnicos o 31 de enero de 2013

  → Os equipos de protección individual das vías respiratorias dependentes do medio (equipos filtrantes) só se deben empregar en ambientes que conteñan, como mínimo, un 17% en volume de osíxeno e en ambientes contaminados con concentracións tales que o equipo poida reducir, na zona de inhalación do usuario, a concentración dos contaminantes a valores por debaixo dos niveis de exposición recomendados.

 • Perder as orellas, 3.830 euros; os dous testículos, 6.380; o nariz, case 8.000... Publicado en Administración Pública o 31 de enero de 2013

  → Perder o nariz en accidente laboral ou enfermidade profesional indemnízase con 7.940 euros, e a perda das dúas orellas, con 3.830 euros, segundo o novo baremo de indemnizacións, a prezo fixado, de lesións, mutilacións e deformidades de carácter definitivo e non causantes de invalidez permanente provocadas por sinistros laborais ou enfermidades profesionais.

 < 1 2 3 4 5 >  Última