“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

68 traballadores diariamente son vítimas dunha enfermidade relacionada co traballo Publicado o 8 de febrero de 2016

→ As enfermedades profesionais declaradas siguen crecendo en España. Segundo o informe elaborado por UGT sobre os datos de decembro de 2015, declaráronse un total de 19.266 enfermedades profesionais en España. Isto representa un 11 por cento máis que no mesmo período do ano anterior. É dicir, declaráronse 1.876 enfermedades máis que en decembro de 2014.

O 82 por cento das enfermedades profesionais que se producen son causadas por axentes físicos. E, delas, son os trastornos músculo esqueléticos a primeira causa de baixa no noso país.

UGT considera que a maior parte destas patoloxías poderían evitarse se as empresas implantasen as medidas preventivas exeitadas. O 22 por cento das enfermedades ocasionadas polo traballo non están recoñecidas no cadro de enfermidade profesional como tales. En total, son 5.502 patoloxías non traumáticas que teñen unha orixe profesional.

É necesario realizar políticas encamiñadas a erradicar dos centros de traballo os riscos que provocan este tipo de patoloxías, a través de actuacións que incidan na prevención de riscos psicosociais, trastorno músculo esqueléticos e nas medidas preventivas a adoptar para a correcta utilización de productos químicos, biolóxicos, nanomateriais ou outros, susceptibles de provocar cangro de orixe profesional (das 23 enfermedades clasificadas como canceríxenas, 19 foron causadas polo amianto).

UGT reclama axeitar o cadro e enfermedades profesionais aos problemas reais que afectan á saúde global do traballador, e mellorar as dificultades nesta alarmante batalla para detectar, recoñecer e prevenir todo tipo de enfermidade relacionada co traballo.

Neste senso, aposta polo diálogo social e pon o acento na necesidade dun gran acordó nacional nesta materia, plasmado na Estratexia española de seguridade e saúde no traballo, a cal recolle tanto no seu obxectivo 3, como nas súas liñas de actuación a necesidade de mellorar o intercambio de información e coordinación entre os profesionais da saúde, tanto do sistema público sanitario como dos servizos de prevención, para favorecer a detención precoz das patoloxías profesionais.

O Sindicato demanda tamén a creación dun grupo de traballo sobre enfermedades profesionais no seno da estratexia española de seguridade e saúde no traballo, para que dentro dese foro se poidan tratar conxuntamente todas as deficiencias existentes en torno á identificación, notificación, declaración... que hai en torno á enfermidade profesional.