“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

Continúa a deterioración da saúde e seguridade dos traballadores Publicado o 20 de octubre de 2015

→ O número de accidentes de traballo aumentou nos 8 primeiros meses do ano e tamén o fixo o número de enfermidades relacionadas co traballo, ata setembro de 2015, se comparamos ambas as cifras co mesmo período do ano anterior.

Isto denota que a saúde e seguridade no traballo continúa o seu retroceso o que ten que ver con distintos factores: como a deterioración das condicións laborais (ademais, os traballadores cada vez son máis temporais e precarios) e a falta de medidas preventivas por parte das empresas.

É rechamante á súa vez que cada vez se rexistren máis accidentes e enfermidades laborais sen baixa, o que denota o temor dos traballadores para perder o seu posto de traballo.

UGT considera urxente impulsar a cultura preventiva entre o tecido empresarial, e unha maior vixilancia e control por parte da Inspección de Traballo para evitar que aínda hoxe rexístrense, como media, dous falecementos de traballadores ao día no noso país.

Así mesmo, denuncia o interese das Mutuas por aforrar custos en base á saúde dos traballadores, posto que hai unha redución das baixas por accidente de traballo e prosegue a infra notificación das enfermidades profesionais.

Aumentan os accidentes de traballo

O 20 aniversario da Lei de Prevención de Riscos Laborais, que se celebra en novembro, desenvólvese cun mal dato. Desde 2013 produciuse un incremento dos accidentes de traballo. Unha tendencia que prosegue tendo en conta os datos referidos aos 8 primeiros meses do ano.

Así, producíronse 805.262 accidentes laborais, un 5.5% máis, respecto do mesmo período do ano anterior. Isto é 42.324 accidentes laborais máis.

Deles, menos da metade, 339.190 accidentes causaron a baixa ao traballador, mentres se notificaron 466.72 accidentes sen baixa.

Entre os accidentes que causaron baixa, 294.370 ocorreron durante a xornada laboral e 44.820 foron accidentes in itinere. Ademais producíronse sobre todo na industria manufactureira e o comercio por xunto e menor, aínda que os maiores incrementos rexistráronse no sector da construción, seguido da subministración de auga, saneamento e xestión de residuos.

Cataluña e Andalucía foron as comunidades autónomas que máis accidentes laborais con baixa en xornada rexistraron.

Especialmente grave é o aumento de número de traballadores falecidos a causa do traballo. De xaneiro a agosto morreron 386 traballadores, 15 máis que no mesmo período de 2014.

Aumentan as Enfermidades Relacionadas co Traballo

Cada día 67 persoas son vítimas de Enfermidades relacionadas co Traballo (que suman as enfermidades profesionais e as Patoloxías non Traumáticas).

Nos 9 primeiros meses do ano producíronse un total de 18.404 enfermidades deste tipo.

14.517 foron enfermidades profesionais declarándose máis enfermidades profesionais sen baixa que con baixa.

O 81% das enfermidades profesionais pertencen ao grupo 2, xeradas por axentes físicos, onde cabe destacar os trastornos musculo esqueléticos, a principal causa das enfermidades profesionais en España. Doutra banda, só declaráronse 18 no grupo 6, 15 das cales son provocadas polo amianto.

En canto ás Patoloxías Non Traumáticas, é dicir as enfermidades provocadas polo traballo non recollidas no actual cadro de Enfermidades Profesionais, no que vai de ano rexistráronse 3.887.

Neste momento, que se celebra a Semana Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo e cuxa campaña é "Traballos saudables: Xestionemos a tensión", UGT considera que é necesario incidir sobre o gran traballo que queda por facer nas patoloxías derivadas dos riscos psicosociais, como é a tensión relacionada co traballo, xa que a pesar de ter unha orixe laboral son considerados como enfermidade común, co consecuente prexuízo para a saúde e a economía dos traballadores afectados e as súas familias.

O sindicato insiste en que é preciso adecuar o cadro de Enfermidades Profesionais aos problemas reais que afectan á saúde global do traballador e que é necesario detectar, recoñecer e previr todo tipo de Enfermidades Relacionadas co Traballo, xa que o que non se ve non se prevén.

Para cumprir con estes obxectivos é necesario seguir apostando polo Diálogo Social como punto de partida para acabar con esta situación e conseguir unha mellora constante na redución e prevención da sinistralidade laboral.