“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

De cara á celebración do 28 de abril, “Día internacional da seguridade e saúde no traballo”, UGT-Galicia denuncia que os recortes atentan contra a democracia e a saúde Publicado o 24 de abril de 2015

→   O secretario de Políticas Sociais, Saúde Laboral e Medio Ambiente de UGT-Galicia, José Manuel Rodríguez Portela, presentou hoxe en santiago os actos do 28 de abril, Día Internacional da Seguridade e a Saúde no Traballo, e fixo unha análise da sinistralidade laboral e das enfermidades profesionais en Galicia.  

Lebrar que o 28 de abril é unha data que nos permite aos sindicatos alzar a voz en lembranza e recoñecemento público de todos os traballadores e traballadoras que faleceron ou enfermaron por causas laborais, e tamén denunciar e poñer en evidencia que os danos derivados do traballo son evitables e que as empresas e os poderes públicos teñen grandes responsabilidades na súa prevención.

Na análise realizada, o responsable de Saúde Laboral de UGT-Galicia denunciou que no 2014, en relación ao 2013, a sinistralidade laboral subiu en Galicia un 3,79 por cento, rompendo así a tendencia á baixa que comezara no ano 2008.

Do total dos accidentes laborais con baixa rexistrados, máis de 20.000, 59 foron de carácter mortal. Destacando que rexístrase un importante incremento da sinistralidade mortal entre os máis mozos e que no sector da pesca o aumento foi do 600 por cento.

Así, Galicia é a sexta auntomía que rexistra máis accidentes pero a segunda se se atende só aos mortais.

En canto ás enfermidades profesionais, segundo datos oficiais da Xunta de Galicia, en 2014 producíronse un total de 1.124 enfermidades profesionais das cales 588 tiveron baixa laboral e 536 non produciron baixa. 

UGT destaca que a relación existente entre as enfermidades profesionais con baixa e sen baixa, as cales practicamente repártense ao 50%. En 2007, as enfermidades profesionais que causaron baixa eran ampliamente superiores ás que non a causaban, con todo, ao longo dos anos esta tendencia foise invertindo.

Este incremento no aumento das enfermidades profesionais sen baixa pode deberse máis ao temor que teñen os traballadores de perder o seu posto de traballo no actual contexto de crise, que á aplicación de medidas preventivas realmente emprendidas nos centros de traballo.

Atendendo aos distintos grupos de enfermidades, 840 están causadas por axentes físicos e son na súa inmensa maioría trastornos músculo-esqueléticos, o que supón o 75% do total das enfermidades. Trátase da principal causa de baixa laboral en Galicia.

Por sectores, destacar a ampla incidencia dos trastornos músculo-esqueléticos nos sectores da industria e os servizos onde se rexistraron 389 e 366 enfermidades respectivamente, sectores que agrupan o 90 % das enfermidades musculo-esqueléticas.

Non entanto, queremos destacar o escaso rexistro edeclaración de enfermidades profesionais que se esta dando, tan só 1.124 en todo o 2014, das cales con baixa foron 588, cando accidentes de traballo con baixa rexistráronse no mesmo periodo 23.214.

Desde o sindicato denunciamos a falta de aplicación do Real Decreto de Enfermidades Profesionais, que en lugar de facer que saian á luz todas as existentes, o que está provocando ata agora é unha menor declaración das mesmas, sendo necesario evitar que se sigan derivando ao sistema público de saúde, patoloxías que se producen dentro do ámbito laboral, e que máis tarde, ou máis cedo, termínanse tratando como continxencias comúns co consabido prexuízo para todos os traballadores/as.  

A adopción destas medidas suporía un beneficio para o traballador que vería recoñecida a súa continxencia, e uns aforros importantes para a sociedade porque non tería que asumir os custos sanitarios e económicos de pago de prestacións que corresponderían ás mutuas. Pretendemos "facer visible o invisible".

Neste sentido, propoñemos que se incremente a información dos profesionais de cara á detección deste tipo de patoloxías para evitar que se trate como común a patoloxía profesional; ofrecer ao médico de atención primaria información sobre o traballo do paciente, xa que así poderá axudar na detección de patoloxías relacionadas co traballo, o que axudaría á mellor calificación das enfermidades profesionais e posibilitaría a adopción de medidas preventivas.

Neste eido, hai que destacar a situación na que se atopan os traballadores expostos ao amianto. Así, o informe do Programa Integral de Vixilancia da Saúde dos Traballadores que estiveron expostos a Amianto (PIVISTEA) constata unha realidade: as enfermidades derivadas da exposición ao amianto apenas son recoñecidas como enfermidades profesionais. Así, os datos revelan que de 3.398 enfermidades relacionadas co amianto, só recoñecéronse 64 casos como enfermidade profesional, é dicir un 1,88% do total das enfermidades diagnosticadas. Destas enfermidades recoñecidas, ningunha produciuse en Galicia.

Esta falta de recoñecemento legal da enfermidade profesional produciuse nas Comunidades Autónomas que asinaron un convenio de colaboración entre a Consell ería de Sanidade respectiva e o Instituto Nacional da Seguridade Social, polo cal acordouse que o recoñecemento específico realizado nas Unidades de Referencia Sanitaria aos traballadores expostos ao amianto evite que ao ser derivados ao INSS-EVI para valoración de continxencia, vólvanse a solicitar probas diagnósticas, o que axiliza enormemente a súa resolución.

O Informe, á súa vez, revela que contén información de 13 Comunidades Autónomas, destaca que se rexistraron 1.529 empresas que realizan ou realizaron actividade laboral conamianto e 35.630 traballadores que manipulan ou no seu día manipularon fibras deamianto na súa actividade laboral. 

Esta enfermidade profesional afecta sobre todo a homes e respecto da mortalidade rexistrada predominan as placas pleurais e a asbestose.

O sindicato, que denuncia a inoperancia das diversas administracións no recoñecemento e erradicación deste grave problema, así como, as actitudes de rexeitamento, inmobilismo, desidia e silencio, reitera a necesidade de que as empresas adopten medidas preventivas, de seguridade, e de protección para controlar e eliminar este tóxico. Así mesmo, considera imprescindible a constitución dun Fondo Púúblico de Compensación ás vítimas declaradas e futuras do amianto. 

Respecto da cuestión do amianto UGT propón:

• A inclusión dos tipos de cancro derivados do amianto (larinxe, esófago,etc) no cadro de enfermidades profesionais.

• A aplicación de coeficientes compensatorios de redución de idade do paso á xubilación dos traballadores expostos ao amianto.

• A constitución dun Fondo de Compensación.

• Reformas nas normas e protocolos de calificación de enfermidades para a súa actualización, axuste e uniformización.

• Desenvolver convenios coa Seguridade Social en todas as comunidades autónomas que permitan axilizar o recoñecemento da enfermidade como profesional unha vez recoñecida a súa enfermidade polas Unidades de Referencia Sanitaria.

 

 

ACTOS CONVOCADOS EN GALICIA PARA CONMEMORAR O 28 DE ABRIL

LOCALIDADE

DATA

TIPO DE ACTO CONVOCADO

DIRECCION DE CELEBRACIÓN

SANTIAGO

23 DE ABRIL

ROLDA DE PRENSA CONXUNTA CON CC.OO DE         PRESENTACIÓN DO 28 DE ABRIL E DOS DATOS DE SINISTRALIDADE LABORAL EN GALICIA

SEDE SINDICAL C/MIGUEL FERRO CAAVEIRO

SANTIAGO COMPOSTELA

OURENSE

28 DE ABRIL

CONCENTRACIÓN CONXUNTA DE DELEGADOS CON CC.OO

(ACTO CENTRAL DE GALICIA) AS 11,30 H.

CONCENTRACIÓN DIANTE DA DELEGACIÓN DA XUNTA DE GALICIA EN OURENSE

AVDA. DA HABANA (OURENSE)

VIGO

28 DE ABRIL

ASEMBLEA DELEGADOS DE UGT NA SEDE DE UGT-VIGO A LAS 10 H.

CON POSTERIORIDADE CONCENTRACIÓN CONXUNTA DE DELEGADOS CON CC.OO ÁS 12 H.

CONCENTRACIÓN DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA

C/AREAL (VIGO)

A CORUÑA

28 DE ABRIL

CONCENTRACIÓN CONXUNTA DE DELEGADOS CON CC.OO ÁS 12.30 H.

CONCENTRACIÓN DIANTE DA DELEGACIÓN DO GOBIERNO EN GALICIA

PRAZA DE OURENSE (A CORUÑA)

FERROL

28 DE ABRIL

CONCENTRACIÓN CONXUNTA DE DELEGADOS CON CC.OO ÁS 12 H.

CONCENTRACIÓN DIANTE DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE GALICIA

PRAZA DE ESPAÑA (FERROL)