“Protéxete e protexe dos accidentes”

Leis firmes, controis rigorosos e sindicatos fortes contra a sinistralidade laboral Publicado o 14 de junio de 2016

→ A Secretaria Confederal de UGT, Isabel Araque, avogou por "leis firmes, controis máis rigorosos e sindicatos máis fortes para evitar que aumenten, mes a mes, os accidentes de traballo".Isabel Araque realizou estas declaracións nunha xornada sobre prevención de riscos laborais organizada polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo (INSHT), onde manifestou que nun país onde "106 traballadores faleceron no que vai de ano, 30 máis que no mesmo período do ano anterior, e producíronse case 190.000 accidentes de traballo (un 6,4% máis que no mesmo período de 2015), non se pode recortar en prevención".


E na actualidade, "a maioría de empresas consideran a prevención como un custo e non como un beneficio, reducindo o investimento. A isto hai que sumar as políticas de austeridade, que fomentan a precariedade nas condicións de traballo; e as vendas das Sociedades de Prevención a fondos de investimento, onde prima máis o económico, poñendo en risco a calidade do servizo e imposibilitando unha redución dos accidentes laboráis".

Ademais, as condicións de traballo dos técnicos de prevención non axudan. "A sobrecarga de traballo destes profesionais é moi elevada. Fanse avaliacións por teléfono sen visitar os centros de traballo e non se realiza a vixilancia da saúde colectiva para comprobar como afectan as condicións de traballo á seguridade e a saúde dos traballadores".

Por tanto, "resulta imprescindible leis firmes, porque é necesario garantir unha protección legal, adecuada e eficaz fronte aos riscos que ameazan a saúde de millóns de traballadores; controis rigorosos, para que se cumpra a lei; e sindicatos fortes, porque somos a mellor protección para os traballadores. Nos lugares de traballo onde existe a representación sindical son máis seguros que aqueles nos que non hai presenza do sindicato".