“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

Os infartos e derrames cerebrais consolídanse como a primeira causa de morte laboral Publicado o 1 de enero de 2017

→ Os datos de accidentes de traballo, nos 10 primeiros meses do ano, volven constatar a tendencia alcista da sinistralidade laboral. Producíronse máis dun millón de accidentes relacionados co traballo e morreron 509 persoas, 184 delas por mor de infartos e derrames cerebrais, o que representa máis dun terzo do total e consolidándose como a primeira causa de mortalidade laboral.  Estas patoloxías non traumáticas vincúlanse aos riscos psicosociais, como a tensión.

Nos dez primeiros meses do ano producíronse 464.086 accidentes que causaron a baixa do traballador, son 30.957 máis (un 7,1%) que no mesmo período de 2015. Por outra banda, notificáronse 614.805 accidentes sen baixa, 18.378 máis que en 2015, o que supón un incremento do 3,1%.

Entre os accidentes que causaron baixa, 401.918 producíronse durante a xornada laboral, aumentando os mesmos en 26.528 (un 7,1%), mentres que 62.168 foron in itínere (4.429 máis que os notificados ata outubro de 2015, un 7,7%).
A causa máis frecuente de accidentes durante a xornada laboral continúan sendo os sobreesforzos físicos sobre o sistema musculoesquelético.

Das 509 persoas que perderon a vida por motivo do traballo (2 menos que no mesmo período de 2015), 184 faleceron por infartos e derrames cerebrais, a primeira causa de mortalidade laboral. UGT alerta sobre o aumento destas patoloxías non traumáticas que se vinculan a riscos psicosociais como a tensión. Riscos que á súa vez teñen o seu caldo de cultivo nun mercado laboral cada vez máis inestable e precario.

Segundo mostran as sucesivas Enquisas Europeas de Condicións de Traballo, un gran volume de traballo e/ou estar sometido a moita presión, é algo moi común entre a poboación traballadora europea. A falta de control sobre o traballo e o escaso apoio social tamén son comúns, e as mulleres traballan máis a tempo parcial que os homes. Máis da metade dos traballadores europeos informan de que a tensión é común no seu lugar de traballo.

As investigacións recompiladas pola Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo mostran que os riscos psicosociais son a causa de entre un 50 e un 60% de todas as xornadas de traballo perdidas, e estímase que os trastornos de saúde mental custarán á UE 240.000 millóns de euros ao ano (AESST, 2015. Citado en 20 Anos da Lei de Prevención de Riscos Laborais. Análise multidisciplinar da implantación da LPRL ao longo destes 20 anos Capítulo 2. UGT-CEC).

Por outra banda, o sindicato considera que é necesario mellorar a calidade dos datos estatísticos da sinistralidade laboral, que presenta o Ministerio de Emprego e Seguridade Social mensualmente, porque existe un claro subrexistro dos accidentes mortais, dúbidas en canto á gravidade do accidente ocorrido, moitas enfermidades profesionais continúan sen  aflorar... A consecuencia é que non coñecemos realmente a situación da accidentabilidad laboral en España e non podemos corrixir as deficiencias existentes no plano preventivo.