“Engánchate á vida ”

UGT edita un estudo que ofrece ferramentas para incorporar a prevención dos riscos psicosociais na negociación colectiva Publicado o 29 de enero de 2016

→ O Observatorio de riscos psicosociais de UGT ven de editar un estudo sobre a negociación colectiva en prevención de riscos psicosociais no traballo. O estudo examina a evolución, avences e perspectivas que na Unión Europea e en España se están producindo na incorporación da prevención de riscos laborais, particularmente na prevención de riscos psicosociais, na negociación colectiva e constata que os convenios colectivos tratan dun xeito moi laso esta materia, limitándose, no mellor dos casos, a recoller a literalidade da Lei.

A través da investigación documental realizada polo Sindicato evidénciase que a negociación colectiva pode contribuír a solventar as lagoas do noso ordenamento xurídico, así como, a reforzar o compromiso entre interlocutores sociais, Administración e traballadores para conseguir una xestión preventiva integral.

Para elo, sería necesario incrementar os preceptos preventivos que se implementan nos convenios colectivos.

A enquisa ESENER recoñece o papel activo dos representantes dos traballadores na prevención dos riscos laborais e, en particular, dos riscos psicosociais, por elo, este estudo incorpora un abano de experiencias que pretenden servir de referencia aos delegados de prevención para o establecemento de obxectivos e a planificación e aplicación destes obxectivos a través da negociación colectiva.

Ademais, ofrece unha serie de ferramentas útiles na prevención dos riscos psicosociais (códigos de conducta, guías de boas prácticas, protocolos...).

O III Acordo para o emprego e a negociación colectiva no que se recollen no capítulo II un punto dedicado á seguridade e saúde no traballo (punto 7) debe significar o punto de partida na incorporación da prevención dos riscos psicosociais na negociación colectiva e convertirse en regra xeral en todos os ámbitos de negociación.

Para acceder ao estudo. http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx?idElemento=1601