“Protéxete e protexe dos accidentes”

UGT esixe maiores plans de prevención nas empresas Publicado o 12 de febrero de 2017

→ A falta de prevención nas empresas e o medo para perder o posto de traballo está a facilitar que as enfermidades profesionais declaradas aumenten ano a ano e que, á súa vez, prodúzase unha infradeclaración das mesmas.

O informe "Enfermidades Profesionais. Decembro 2016" elaborado por UGT sinala que, ata decembro, detectáronse un total de 20.730 enfermidades profesionais en España, 2.866 enfermidades máis que o ano anterior (un 16%).

Producíronse 9.975 enfermidades con baixa, un 18% máis, e 10.755 enfermidades sen baixa, un 14% máis. A pesar diso, producíronse 7.529 enfermidades con baixa menos que en 2006 e máis de 7.500 sen baixa máis. Para UGT, esta diminución das enfermidades con baixa e o aumento das de sen baixa pode deberse máis ao temor á perda do posto de traballo que teñen os traballadores na situación actual que á aplicación de medidas preventivas nas empresas.

O informe sinala tamén que o 82% das enfermidades profesionais declaradas son causadas polos axentes físicos, como os trastornos musculoesqueléticos, e que o amianto segue sendo o axente cancerígeno que máis enfermidades profesionais ocasiona, a pesar da infradeclaración do cancro laboral como enfermidade profesional, que está a privar aos traballadores afectados das prestacións oportunas e está a derivar os seus custos ao sistema público de saúde, cando debería ser asumido polas mutuas.

Todo iso provoca que cada día dous traballadores falezan en España como consecuencia do seu traballo e que cada día sexan vítimas dunha enfermidade profesional en España 62 persoas.

Ante esta realidade, para UGT é imprescindible unha revisión do Real Decreto 1299/2006, que aproba o cadro de enfermidades profesionais no sistema da Seguridade Social, adecuándoo á realidade actual e facendo aflorar así as enfermidades profesionais. Neste sentido, sería moi recomendable que o médico de atención primaria dispoña de información sobre o traballo do paciente para evitar que se sigan derivando ao sistema nacional de saúde patoloxías que se producen dentro do ámbito laboral, e crear Unidades Básicas de Saúde Laboral onde o persoal sanitario reciba unha adecuada formación en prevención de riscos.

Ademais, para o sindicato é fundamental que as empresas se conciencien de que a prevención é un investimento, non un gasto, co fin de que implementen medidas preventivas nas mesmas que permitan evitar as enfermidades profesionais.

UGT considera necesario tamén incluír na negociación colectiva cláusulas tendentes á mellora da normativa en materia de prevención de riscos laborais, tentando paliar as negativas consecuencias da reforma laboral; e que a recadación das sancións impostas pola Inspección de Traballo reverta en actuacións para mellorar e desenvolver a prevención de riscos laborais, en beneficio da saúde e seguridade dos traballadores do noso país.

Unha vez máis, a solución pasa por un gran compromiso de todos: Goberno e interlocutores sociais, co fin de atopar unha vía de acabar co drama da sinistralidade laboral en España.