“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

Un 20% das enfermidades provocadas polo traballo non se recoñecen como enfermidade profesional Publicado o 20 de octubre de 2015

→ O 20% das enfermidades provocadas polo traballo, no primeiro semestre do ano, non están recoñecidas no cadro de enfermidade profesional, en total son 2.559 patoloxías non traumáticas. A falta de recoñecemento de enfermidades profesionais como tal é unha das denuncias que vén realizando UGT desde hai tempo. O sindicato que elaborou un informe das enfermidades relacionadas co traballo ata xuño de 2015, destaca que en España 73 persoas son vítimas dunha enfermidade relacionada co traballo cada día, que se produciu un aumento do 13% das enfermidades profesionais respecto ao mesmo período do ano anterior e que os trastornos musculo esqueléticos supoñen a primeira causa de baixa no noso país.

No primeiro semestre do ano producíronse un total de 10.708 enfermidades profesionais, un 13% máis que no mesmo período do ano anterior (1.235 enfermidades). Delas 4.865 foron con baixa e 5.843 non produciron baixa. Estas son as enfermidades profesionais recoñecidas e declaradas, pero nestes seis primeiros meses do ano producíronse, ademais, un 20% de enfermidades provocadas polo traballo que non están recoñecidas no cadro de enfermidade profesional (2.559 patoloxías). Para evitar isto, UGT propón que o médico dispoña de información sobre o traballo que desempeña o paciente e así poida relacionalo coa súa enfermidade, un paso previo á cualificación da continxencia, e incluír a especialidade de medicamento do traballo dentro da atención primaria. Así mesmo, pide que se preste unha especial atención ás enfermidades sen baixa, que veñen incrementando ano a ano.

O sindicato considera que a adopción de medidas preventivas no seo das empresas podería evitar moitas enfermidades (especialmente as relacionadas cos trastornos musculo esqueléticos, primeira causa de enfermidade profesional en España) e supoñería un aforro importante para a sociedade, xa que o Sistema Nacional de Saúde está a asumir custos que non lle corresponden. Ademais supoñería un beneficio para a empresa e para os traballadores, que poderían desenvolver o seu labor de forma eficiente e á vez segura.

Así mesmo, UGT solicita con urxencia unha revisión do Real Decreto polo que se aprobou en 2006 o cadro de enfermidades profesionais no Sistema da Seguridade Social pois é necesaria unha revisión profunda das actividades e das patoloxías que se teñen en conta para a cualificación da enfermidade profesional. Neste sentido, é preciso incorporar ao cadro de EEPP todas aquelas patoloxías relacionadas co traballo, fundamentalmente trastornos musculo esqueléticos, cancros de orixe profesional e as derivadas dos riscos psicosociais.

Algúns datos do Informe:
-Declaráronse un total de 10.708 enfermidades, un 13% máis que no primeiro semestre de 2014. 4.865 causaron baixa, 5.843 non.


-O 82% das enfermidades profesionais son causadas por axentes físicos.


-Os trastornos musculo esqueléticos supoñen a primeira causa de baixa no noso país.


-13 enfermidades foron clasificadas como canceríxenas. O grupo 5 e 6 foron causadas polo amianto.


- Segundo as actividades, o maior número de notificacións prodúcese no Comercio polo miúdo, na Industria da Alimentación e na Fabricación de vehículos de motor.


-As ocupacións con maior número de declaración son: Operadores de instalacións e maquinaria fixas; Persoal de limpeza e Peóns das industrias manufactureiras.


-Cataluña, Comunidade Valenciana e Euskadi son as tres Comunidades Autónomas que declaran máis enfermidades profesionais.


-Respecto das patoloxías non traumáticas, enfermidades causadas polo traballo pero que non están recoñecidas, producíronse 2.559, 1.431 delas causaron baixa, o que supón o 56% das mesmas.