“Practica a prevención ¡é cousa de todos! ”

Un camiño marcado pola baixa médica e os indicios que proban o acoso Publicado o 2 de abril de 2012

→ Xuristas expertos na materia apuntan que os casos han de repetirse entre seis meses e un ano para tramitar denuncia

Sufrir un episodio illado no posto de traballo non é sempre sinónimo de acoso laboral ou mobbing. De feito, os profesionais expertos na materia consultados por El Día sinalan que unha denuncia articulada cun único feito ten escasas opcións de resultar "exitosa" para o presunto fustrigado. Dende o Colexio de Avogados de Córdoba, Antonio Muñoz Centella, integrante da comisión dos Social deste órgano e profesor da Escola de Prácticas Xurídicas, ten claro, por exemplo, que han de discorrer entre medio e un ano de asedio continuado para concluír que se trata dun caso de mobbing.

Para Muñoz Centella, hai uns requisitos mínimos que han de cumprirse para este tipo de situacións. "É importante que o acosado pasase por un psicólogo, que leve sufrindo este tipo de situacións entre 6 e 12 meses e favorece tamén que teña coñecemento a inspección de traballo", detalla. Aínda que avala as investigacións que apuntan a que un 22% dos empregados da provincia de Córdoba padecen mobbing nos seus postos de traballo, si ten claro que "nalgunhas ocasións se pode chegar a confundir con outro tipo de casos que non son o acoso laboral ao que nos referimos".

O xurista establece cinco pasos claves que han de realizar todos aquelas persoas que se vexan sometidos a mobbing na súa empresa. En primeiro lugar, destaca Muñoz Centella, o acosato ha de ter a baixa médica: "Debe chegar á consulta de Atención Primaria para que lle diagnostique e é algo que reforza con vistas a un xuízo e un informe pericial". Tamén se refire á denuncia á inspección de traballo, así como todos aqueles datos que poden probar que se produciron episodios reiterados: "Poden valer os correos electrónicas", precisa o responsable do Colexio Profesional de Avogados. Os mencionados medio ou un ano de repetición "tamén son importantes", ao igual que "se se vulneran os dereitos fundamenales, como a ocupación efectiva,".

Ao informar das sancións que se poden aplicar, Muñoz Centella utiliza un dos casos que el mesmo defendeu que estaba sometido a acoso no seu posto de traballo. Naquela ocasión puido probar os feitos relatados e a vítima, que era un invidente ao que illaron nun cuarto durante algún tempo, recibiu unha indemnización de 18.000 euros. "Adóitase seguir a táboa dos accidentes de tráfico para medir os parámetros", conclúe este avogado experto na defensa de persoas que sofren episodios de acoso laboral.

FONTE: 26-02-2012 EL DIARIO DE CÓRDOBA