“Fai prevención ”

Un total de 502 traballadores faleceron en accidente laboral ata agosto, un 7,8% menos que en 2009 Publicado o 18 de octubre de 2010

→ Un total de 502 traballadores faleceron en accidente laboral nos oito primeiros meses do ano, 43 menos que en igual período de 2009, o que en termos relativos implica un descenso neste tipo de sinistros do 7,8%, segundo os últimos datos do Ministerio de Traballo e Inmigración.

De xaneiro a agosto rexistráronse 424.015 accidentes laborais con baixa, o que supón un descenso do 5,8% respecto ao número de accidentes rexistrado en igual período do ano pasado (449.907 accidentes).

Do conxunto de sinistros, 375.185 accidentes producíronse no lugar de traballo e 48.830 foron sinistros "in itínere". Os primeiros descenderon un 6,3% nos oito primeiros meses do ano, mentres que os segundos reducíronse un 1,6%.

Os accidentes leves con baixa no posto de traballo sumaron 371.577 ata agosto, un 6,3% menos, e os graves alcanzaron os 3.228, un 5,3% menos que en 2009. No caso dos sinistros "in itínere", rexistráronse 47.957 accidentes de carácter leve (-1,4%) e 751 de gravidade (-13%).

SERVIZOS, O SECTOR CON MÁIS MORTES.

Por sectores, o de servizos concentrou ata agosto máis dun terzo dos accidentes mortais, con 181 falecidos en xornada de traballo. A construción foi o segundo sector con máis sinistros mortais (103), e a este seguíronlle a industria (63) e a agricultura (33).

Nos servizos, as mortes no traballo reducíronse un 2,7%, mentres que na construción baixaron un 8%. Na agricultura e a industria, os accidentes mortais descenderon un 19,5% e un 14,9%, respectivamente, respecto dos oito primeiros meses de 2009.

En canto ao total de accidentes con baixa, tamén o sector servizos rexistrou o maior número, ao aglutinar 202.940 sinistros (-3,2%), seguido da industria, con 87.907 accidentes (-7,1%); a construción, con 65.337 accidentes (-14,6%), e o sector agrario, que rexistrou 19.001 sinistros (-2,7%).

Respecto das enfermidades profesionais, ata agosto rexistráronse 11.702 casos, dos que 6.228 causaron baixa no posto de traballo, cifra que representa un descenso do 5,7% respecto de igual período do ano anterior.

FONTE: europapress.es (18/10/2010)

ACCESO Á NOVA